Search
วัยขีดเขี่ย
20.05.2022
1643
Share

       ลายเส้นยึกยัก จุดบ้าง ขีดบ้าง ผู้ใหญ่อย่างเรามองแล้วก็คิดว่า เป็นแค่การลากเส้นแบบไม่มีความหมาย ขีดไปมาตามแต่กล้ามเนื้อมือจะพาไป แต่จากงานวิจัย เส้นที่ลูกๆ วัย 2-4 ปี ขีดๆ เขียนๆ หรือ เขี่ยๆ ออกมา ล้วนมีความหมาย!

 

วัยขีดเขี่ย : จะเริ่มที่อายุ 2 ขวบ หรือเล็กกว่า (เริ่มจับสี หรือดินสอขีดเขียน) จนถึงประมาณ 4-5 ขวบ

เส้นของลูก มีความหมาย :

เมื่อแรกเริ่มของการขีดเขียน โดยไม่มีการบังคับ หรือควบคุม เส้นนั้นแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกของเด็ก ความเข้าใจในศิลปะ เป็นพื้นฐานการพัฒนาตนเอง เป็นเอกลักษณ์ เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ และผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ดูแค่ลายเส้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตำแหน่งของการขีดเขียนด้วย แยกออกมาได้ถึง 17 ตำแหน่ง (ในกระดาษที่ให้เด็กขีดเขียน) ซึ่งรูปแบบของการวางตำแหน่งเหล่านี้ คือ การฝึกฝนในขึ้นตอนแรก ถ้าให้เด็กได้เล่นขีดเขียนแบบไม่มีขีดจำกัดไปเรื่อย ๆ เด็กจะค้นพบวิธีการขีดเขียนที่พัฒนาขั้นสูงต่อไปเรื่อย ๆ เป็นจุดเริ่มต้นความคิดเชิงศิลป์ มีสนุทรียศาสตร์จะติดตัวเป็นสิ่งล้ำค่าไปจนโต เพราะนี่ไม่ใช่การวาดรูปสวยไม่สวย แต่เป็นสิ่งมีค่าต่ออารมณ์และความคิดต่อต้นทุนในชีวิตต่อไป

 

เด็กขีดเขียนแล้วได้อะไร

  • แสดงถึงความเข้าใจโลก ชีวิต สังคม ครอบครัว ที่ต้องการแสดงออกให้ผู้อื่นรู้ เพราะยังสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้
  • พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การประสานงานของตา มือ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้ และการถ่ายทอด
  • ผลงานของลูก ที่พ่อแม่ชื่นชม ทำให้ลูกเกิดความภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นกำลังใจให้ลูกเพื่อให้ก้าวไปสู่ทักษะอื่น ๆ ต่อไป

 

อย่ามองข้าม...เส้นของลูก

วัยขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เป็นขั้นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง ในอีกด้านของมนุษย์ ซึ่งจะเริ่มต้นขีดเขี่ยประมาณ 2 ขวบ หรือเล็กกว่านั้น  ในขั้นนี้ แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ

Disordered scribbling การเขียนยังสะเปะสะปะ เส้นยุ่งเหยิง ยังไม่มีความหมาย เพราะการทำงานของกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง

Longitudinal Scribbling ขีดเขี่ยเป็นเส้นยาว ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน เด็กเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อมือให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เด็กจะเริ่มสนุกมากในการเขี่ยซ้ำ ๆ เนื้อที่กว้าง ๆ

Circular Scribbling ขยับขึ้นมาอีก สามารถลากเส้นเป็นวงกลมได้ เพราะการประสานงานของกล้ามเนื้อแข็งแรง การประสานงานของกล้ามเนื้อและตา ดีขึ้น 

Naming Scribbling ตั้งชื่อภาพการเขียนของตัวเองได้ แสดงว่ามีการใช้ความหมาย เช่น วาดรูปแม่ พ่อ ของใกล้ตัวที่เห็นบ่อย ๆ เด็กจะบรรยายสิ่งที่ตนเองวาดขึ้นมาได้ (กว่าจะถึงขั้นนี้มักจะอายุใกล้ 4 ขวบ)

จะเห็นว่าพัฒนาการขีดเขี่ยทั้ง 4 ขั้นของลูกนั้น เป็นกระบวนการสำคัญในการเติบโต ทั้งในส่วนของทักษะ และความคิด หน้าที่ของพ่อแม่คือ สนับสนุนการเล่นขีดเขี่ยของลูก โดยไม่ต้องไปกำกับ บังคับ หรือให้เหตุผล

 

 

Tag : พัฒนาการเด็ก ,เด็ก 2 ขวบ ,วัยขีดเขี่ย,การเลี้ยงลูก

add your comment
SHARE YOUR THOUGHTS
Share
Subscribe to get the latest updates

TO TOP